logo whitebg 2

Företagspresentation

Företaget grundades 1987 av nuvarande VD och ägare Yousef Orang. I starten bestod verksamheten endast av import och försäljning av pistaschnötter från hemlandet Iran. Inom kort märktes en efterfrågan på fler produkter och så småningom hade företaget utvecklats till en småskalig grossist med inriktning på etnisk mat. De senaste åren har vi inriktat oss på volymartiklar så som nöter, torkad frukt och snacks.

Idag är Asian Impex AB är ett familjeföretag som drivs i både första och andra generationens regi. Vår grundidé är fortfarande densamma som vid starten, dvs direktimport och försäljning av livsmedel. Marknaden har ständigt utökats, och man hittar numera våra produkter landet över. Stor del av sortimentet förpackas i vår egen fabrik i utkanten av Uppsala, där även kontor, packningslinjer, lager (både höglager och kyllager) och labb finns.

Huvudsakliga produktkategorier är: nötter, torkad frukt, snacks, mixer, ris samt saffran. Vi specialiserar oss på volymartiklar som säljs direkt på halvpall, bara att ställa ut i butik! Vårt fokus är inställt på hälsosamma livsmedel som ligger rätt i tiden. Service och ett professionellt bemötande är alltid vår högsta prioritet, tillsammans med bra marknadsanpassade produkter till ett bra pris.

utsida2 lager2

Kvalitet och miljö

Genom goda och noggrant följda rutiner i alla våra processer uppnås en kvalitetssäkring som vi, kunder och konsumenter alltid ska vara nöjda med. Vi arbetar enligt ett strikt egenkontrollprogram för livsmedelssäkerhet och samarbetar även med Anticimex, för bästa möjliga kontroll. 2015 installerades även en röntgen på vår produktionslinje för nötter och snacks, detta för att ytterligare kunna ge våra kunder och konsumenter en ännu högre grad av kvalitetssäkring.

Under våren 2011 blev vi BRC-certifierade enligt den högsta graderingen, A. I vårt eget laboratorium gör vi utförliga kvalitetstester av våra produkter. Bl a använder vi en spektrofotometer för att analysera saffran. Vad gäller mikrobiologiska tester har vi avtal med Eurofins, en av världens största laboratoriegrupper.

För oss är det även en självklarhet att värna om miljön. Vi har en strikt miljöpolicy och gör vårt yttersta för att minska vår miljöpåverkan. Bl a är vi anslutna till REPA, vilket hjälper oss att fullgöra vårt producentansvar.

labb press produkter 2

Upp